Mūsų istorija

 • 2000 – Oficialiai įsteigta ir įregistruota Valstybės įmonė Giraitės ginkluotės gamykla, vyksta statybos darbai, montuojami gamybos įrengimai, kuriamos laboratorijos
 • 2001  – pagamintos bandomosios 7.62×39 mm šovinių partijos;
 • 2002 – 5.56×45 mm ir 7.62×51 mm šovinių, skirtų karybai, gamybos pradžia;
 • 2002 - įdiegti ir sklandžiai veikia  ISO 9001 ir ISO 14001 kokybės vadybos standartai;
 • 2004 – 5.56×45 mm ir 7.62×51 mm šoviniai buvo nusiųsti kvalifikaciniams bandymams į NATO Europos regioninį bandymų centrą;
 • 2005 - įmonei suteikta teisė gaminamus šovinius žymėti NATO pakeičiamumo ženklu;
 • 2006 - įmonės produkcijos eksportas siekia 90 proc.
 • 2009 - kokybės užtikrinimo sistema pradeda veikti pagal naujausius kokybės valdymo sistemų standartus ISO 9001:2008 ir 14001:2004
 • 2011 – priimtas sprendimas sukurti ir pasiūlyti rinkai  .308 WIN kelių dizainų šovinius;
 • 2012 – .308 Win tipo šovinių gamybos pradžia;
 • 2013 - įmonės produkcijai suteikiamas C.I.P (Permanent International Commision for the Proof of Small-arms) ženklas;
 • 2013 - įmonė tampa AFEMS (Asociation of European manufacturers of sporting amunition) nare;
 • 2014 - įmonė tampa LGSPA (Lietuvos ginybos ir saugumo pramonės asociacija) nare;
 • 2015 – įmonė tampa oficialia NRA UK šovinių tiekėja, varžyboms “NRA Imperial Meeting”;
 • 2016 – .223Rem tipo šovinių gamybos pradžia.