GGG misija, vizija, vertybės ir darbo principai

Mūsų misija

Gaminti aukštos kokybės šaudmenis, atitinkančius NATO standartus arba kliento reikalavimus.

 

Mūsų vizija

Tapti moderniausiu amunicijos gamintoju ir patikimiausiu tiekėju kiekvienam klientui.

 

Mūsų vertybės

Šiomis vertybėmis vadovaujamės vykdydami mūsų bendrovės misiją, siekdami bendrovės vizijos, kai sukuriama pridėtinė vertė bendrovės akcininkams, klientams ir darbuotojams.

Atsakingumas - žinome už ką esame atsakingi ir atsakome už savo veiksmus.
Kiekvienas darbuotojas tiesiogiai atsako už savo priimtus sprendimus ir darbo rezultatus.

Profesionalumas - mums svarbu žinios, patirtis ir nuolatinis tobulėjimas.
GGG darbuotojai siekia išmanyti savo darbo specifiką, savarankiškai priimti ir įgyvendinti sprendimus, siekia būti atvirais naujai informacijai ir žinioms.

Komandinis darbas - siekdami įmonės vizijos dirbame vieningai.
Mes vertiname kiekvieno savo komandos nario profesionalumą, tačiau geriausi rezultatai yra pasiekiami dirbant komandoje.

 

Mūsų darbo principai vertybių puoselėjimui

Savo vertybių puoselėjimui kasdieniniame darbe, mes taikome darbo principus:

Passion - polėkis darbui.
Iniciatyviai ir drąsiai siekiame išsikeltų tikslų.

Performance - efektyvus darbas.
Siekiame viršyti kiekvieno kliento lūkesčius.

Precision - tikslumas.
Užduotis siekiame atlikti laiku ir tiksliai.