Kokybė

GGG produkcijos kokybei keliami patys aukčiausi reikalavimai, atitinkantys NATO kokybės standartus.

Griežčiausių kokybės kontrolės metodų taikymas remiantis integruotos kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos standarto ISO reikalavimais perkamoms žaliavoms, produkto komponentų gamybai, gatavo produkto kokybės kontrolei ir testavimui užtikrina aukštą produkto kokybę, tenkinančią klientų reikalavimus.

Įmonėje veikia ir toliau efektyvinama įdiegta integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, pagal ISO 9001: 2008 / LST EN ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 standartus. ISO standarto reikalavimų diegimas ir sertifikato gavimas garantuoja, kad klientas gaus tai, ko tikisi ir kas buvo sutarta su juo derinant užsakymų detales.